+36 47 352 003   |   szinhaz@tokaj.hu   |   3910 Tokaj, Serház út 55.

Hírek

Tokaj a világirodalomban

A „Tokaj 950 éves” jubileumi év zárásához közeledünk, ebből az alkalomból 2023. október 13-án felolvasóestet tartottunk a Tokaji Írótábor által összeállított, „Tokaj a világirodalomban” című válogatás alapján. Érzésünk szerint az emlékévben lezajlott nagyon gazdag programsorozat ezzel a rendezvénnyel vált teljessé.

Mi – helyben élők, tokajiak és Tokajt szeretők – már akkor letettük a névjegyünket, amikor a jubiláló városunkat köszöntő programok egyik eseményeként áprilisban Tokajról szóló verseket, versrészleteket, prózai szövegeket válogattunk és olvastunk fel a „Tokaj a magyar irodalomban” című, szintén a Tokaji Írótábor által összeállított kötet alapján.

A jubileumi év – sokszor elmondott, s ezáltal sokszor hallott – szlogenjét most is megismételtük: „950 éves Tokaj, a magyarság emblematikus városa, a tokaji aszú névadó települése, hungarikum, világörökségi helyszín, a fehér borok, a színes kultúra és a tolerancia városa”. Ugyanis az ebben megfogalmazottak igazságát eddigi rendezvényeinkkel már bizonyítottuk. Mostani alkalmunkkal ezt a tétet emelni tudtuk, mivel városunk és tokaji aszúnk nemzetközi dimenziójához szolgáltunk adalékokkal.

Mi ugyanis hisszük, valljuk és tudjuk, hogy városunkhoz, tokaji aszúnkhoz nagyon sok legenda, mítosz kapcsolódik, ennek az egyetemes emberi kultúrára, a világ és magyar irodalomra gyakorolt hatását nem kell senkinek bizonyítani. A sok évszázados éltetés, továbbadás során hozzáadott tartalmak, változtatások, módosulások gazdagították, színesítették, erősítették, a mai napig való létezését segítették. A világirodalom és a magyar irodalom sok kiemelkedő alkotójának köszönhetően így válhatott az európai és a magyar kultúra egyik sarokkövévé, a magyarság szimbólumává.

Nagyon izgalmas volt belelapozni a világirodalomba, és megtapasztalni, hogyan látnak bennünket, hogyan írnak rólunk! Felemelő érzés volt ráhangolódni, és a közönséggel együtt örülni annak, hogy évszázadok óta az európai civilizációban ismertek vagyunk.

A „Tokaj a világirodalomban” című kötet gazdag anyagából a felolvasásra került művek kiválasztása teljesen szubjektív alapon történt, időrendbeli haladásra, nemzetenkénti csoportosításra törekedtünk.

A következő szerzőktől hangzottak el versek, versrészletek, prózai szövegek: Jan Andrzej Morsztyn, Henryk Sienkiewicz, Boleslav Prus, Voltaire, Jean – Baptiste Rosseau, Antoine Bertin, Johannes Bocatius, Giuseppe Parini, Grigorij Szkovoroda, Juhim Falkovszkij, Ivan Szergejevics Turgenyev, Lev Nyikolajevics Tolsztoj, Jurij Hojda, Jan Kollár, Martin Opitz, Baumberg Gabriella, Christian August Gottlob Eberhard, Johann Wolfgang Goethe, Nikolaus Lenau, Heinrich Böll, John Paget, Robert Browning, Henrik Ibsen, Emil Aarestrup, Miyamoto Teru, Ramz Babadzsam, Pablo Neruda.

Baumberg Gabriella Lob des Tokayers című, Franz Schubert által 1815-ben megzenésített bordala zongorakísérettel énekelve is elhangzott.

Felolvasóestünkön bepillanthattunk a világirodalomba, és benyomásokat szerezhettünk arról, a tokaji bor hogyan jelenik meg benne. Kétségtelen, hogy világhírnevének csúcsát a XVIII. század második felében és a XIX. század első felében érte el. Ekkor Európa-szerte sokat szerepelt a különböző írásokban, jeles európai alkotók műveiben.

Tokajt akkor is Magyarország ékességének, világhírű borát pedig büszkeségének tartották, mint ahogyan mi ma is annak tartjuk. Azáltal, hogy Kölcsey a Hymnusban is megénekelte, a magyar nemzettudat részévé is tette. A kettő együtt – a Himnusz és a tokaji aszú – Magyarország, a magyar nép, a magyar nemzet egyenrangú jelképei. Hogy ezt a világban mások is így látják, az nagyban köszönhető a világirodalomban rólunk szóló alkotásoknak.

Felolvasóestünk bevezetőjében azt ígértük, igazoljuk majd, hogy az európai civilizáció sarokkövének számítunk. Úgy érezzük, teljesítettük ígéretünket. Sőt, egy merész ívet húzva azt is érzékeltettük, hogy a világ kultúrájában, a világirodalomban is megkülönböztetett helyünk van. Felolvasóestünket egy XX. századi üzbég költő Tokaj című versével kezdtük, és egy XX. századi Nobel-díjas chilei költő Tokaji című versével zártuk.

Köszönjük szépen szereplőinknek, felolvasótársainknak, hogy városunk iránt érzett szeretetüket és őszinte érzéseiket ilyen módon is kifejezve – újra vállalták az irodalmi részletek felolvasását.

Hálásak vagyunk, és külön köszönjük Dr. Dankó Józsefnek és Dr. Dankóné Patkó Kornéliának, hogy a jubileumi év rendezvényeit segítették, többek között az ismeretterjesztő konferencia megrendezését, a konferenciakötet megjelenését, a felolvasóestek megszervezését.

Köszönjük szépen a kedves közönségnek, hogy elfogadták meghívásunkat, és érdeklődésükkel, jelenlétükkel megtiszteltek bennünket.

Kulturális Központ képgalériája

Elérhetőségek

Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár

3910 Tokaj, Serház u. 55.
Telefon: 06 47 352 003
E-mail: szinhaz@tokaj.hu

Intézményvezető:
Dr. Fintor Gábor

Program-koordinátor:
Fincziczki Krisztina
+36 70 330 8734
programok.szinhaz@tokaj.hu

Műszaki vezető:
Bejó Gábor
muszak.szinhaz@tokaj.hu

Németi Ferenc Városi Könyvtár
Paulay Ede Színház